Rok Kolberga
Autor: Jolanta Bilska   
01.01.2014.

ImageW 2014 r. przypada 200. rocznica urodzin wybitnego polskiego etnografa Oskara Kolberga.
Oficjalną rangę obchodom nadał Sejm, ustanawiając nadchodzący rok Rokiem Kolberga. Obok niego w 2014 r. patronami będą słynny emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego Jan Karski i św. Jan z Dukli.
Oskar Kolberg - kompozytor i folklorysta- jako pierwszy zgromadził i uporządkował wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej - muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Jednym z jego osiągnięć było zebranie ok. 10 tys. rodzimych melodii ludowych. Wyniki swoich badań zaprezentował w 33 tomach dzieła pt. "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce"
Zapisy muzyki i tekstów folkloru do dziś wykorzystywane są przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły amatorskie, wreszcie przez badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX wieku.
W ramach obchodów  Roku Kolberga zaplanowano m.in. digitalizację rękopisów etnografa, prezentację oper jego autorstwa oraz promocję muzyki współczesnej inspirowanej ludową tradycją.

Rok Kolberga 

 
następny artykuł »