Propozycje zreformowania kształcenia zawodowego
Autor: Grażyna Dzida   
04.08.2011.
ImageKlub poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw, którego celem jest zreformowanie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Sławecki, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Zmiany polegać mają na:
- zmodyfikowaniu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
- wdrożeniu zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia zawodowego,
- dostosowaniu struktury szkolnictwa do nowego modelu ksztacenia zawodowego i ustawicznego,
- ujednoliceniu systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarciu go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,
- włączeniu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia ustawicznego.

 

Stosownie do projektowanych zmian nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie:
- trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,
- czteroletnie technikum,
- trzyletnie liceum ogólonokształcące,
- szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie,
- trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W systemie szkolnym funkcjonować będą cztery typy szkół dla dorosłych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »