Zagraniczne praktyki dla Technikum w ZSP
Redaktor: Administrator   
20.05.2011.

ImageKomisja Konkursowa Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci rozstrzygnęła konkurs Projektów Mobilności IVT 2011. Miło nam poinformować, ze wśród 115 różnych instytucji, które otrzymały dotacje na realizację zagranicznych praktyk uczniowskich jest Technikum z naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Kwota przyznanej nam dotacji to 99 730 euro. W związku z tym, 40 uczniów trzecich klas Technikum na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku wyjedzie na praktyki do Niemiec i Hiszpanii!!!

Program Leonardo da Vinci - logo 

 

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »