START arrow SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski
Redaktor: Administrator   
02.09.2010.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim:

Przewodniczący SU: Bartosz Nakonieczny kl. 2tg
Z-ca Przewodniczącego SU:  Dominika Wojtaszewska kl. 1Teh
Sekretarz i skarbnik SU: Magdalena Jarmosiewicz 2la
Sekcja kulturalno – rozrywkowa: Kamil Syczewski kl. 2Ts
Sekcja socjalno – bytowa: Piotr Domański kl. 2Ti

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Agnieszka Frączek
Renata Sieromska