START arrow ARCHIMEDES arrow Dwie szkoły w Projekcie Archimedes
Dwie szkoły w Projekcie Archimedes
Redaktor: Administrator   
15.12.2008.

ImageTechnikum oraz II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie Naukowym  ARCHIMEDES.

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.

Do umiejętności kluczowych zaliczamy matematykę, przedmioty przyrodnicze i techniczne, techniki ICT (informatyczne), języki obce i przedsiębiorczość. Projekt Archimedes skierowany do uczniów z liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników (uczniowie i instytucje) w szczególności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkoły te są położone na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskie, woj. lubelskie, woj. podlaskie oraz powiatu łosickiego woj. mazowieckim. Wsparciem zostanie objęte 48 szkół zgłoszonych przez organy prowadzące. Działania obejmą uczniów utalentowanych oraz uczniów wykazujących zainteresowanie naukami matematyczno - przyrodniczymi.Image
      Realizacja projektu pomoże większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jak również przyczyni się do osiągania lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych z matematyki, fizyki chemii, biologii. Lepsza znajomość w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych spowoduje wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze i wzrost odsetka uczniów wybierających studia techniczne, a to pociągnie za sobą zmniejszenie deficytu specjalistów w zawodach inżynieryjnych i przyrodniczych. Różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno –  przyrodniczych. Istotnym rezultatem będzie udział większej grupy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystanie opracowanych ćwiczeń w dydaktyce poszczególnych przedmiotów wzmocni zainteresowanie naukami ścisłymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów na życie oraz wyszukiwanie dla siebie szans na otwartym rynku pracy.

 

Projekt przewiduje:                 
- realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze     

- szkolenia dla ponad 140 nauczycieli,
- ćwiczenia dydaktyczne - do nauczania biologii, fizyki i chemii wraz z niezbędnymi  pomocami dydaktycznymi,
- organizację dodatkowych zajęć (łącznie 225h/szkołę – II semestr kl. I 5h/tydzień)

- przygotowanie publikacji metodycznych oraz bezpłatne przekazywanie ich do szkół, bibliotek szkolnych i nauczycieli,
- organizację 18 obozów naukowych dla 360 uczniów,
- organizację kół naukowych (łącznie 720h/szkołę– kl. II 8h/tydzień),
- organizację wyjazdów szkół na zajęcia laboratoryjne na uczelnie

 

Ponadto uczniowie dzięki projektowi będą mogli zdobyć:
- wyższe osobiste i zawodowe aspiracje,
- wyższe wyniki na egzaminach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
- większa motywacja uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno–  przyrodniczych,
- lepsze umiejętności korzystania z technologii informacyjnych,
- wyższe umiejętności interpersonalne.

 

Głównym realizatorem projektu „Archimedes” jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

 

Wartość projektu: 15 820 733,40 PLN, a realizowany on będzie od 15.08.2008 r. do 15.11.2012 r.

Więcej o samym projekcie można dowiedzieć siena stronie www.ACE.pol.pl