START arrow KULTURA REGIONU
KULTURA REGIONU
Kultura Regionu


"Wohyńskie wesele"
Autor: J.Bilska   
25.10.2016.
Czytaj całość„Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele,
Nie będzie bez cię żadne wesele”
„Wohyńskie wesele”

22 października 2016 roku  w Wohyniu odbyła się uroczysta premiera filmu „Wohyńskie wesele”. Prezentuje on fragment obrzędu weselnego z z lat 60-tych ubiegłego stulecia, począwszy od wyjścia nowożeńców z kościoła do zabaw oczepinowych. Film zrealizowało Studio Medialne „Kafka”, a wystąpili w nim mieszkańcy Wohynia i okolic.
Premierowy pokaz odbył się w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich. W pięknie udekorowanej sali zebrali się realizatorzy projektu, aktorzy z rodzinami i przyjaciółmi, zespoły ludowe i zaproszeni goście, aby obejrzeć „Wohyńskie wesele”- efekt wielomiesięcznych działań Koła Gospodyń Wiejskich w Wohyniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Wohyń "Echo".
Film zjednoczył we wspólnym działaniu  organizacje, instytucje i osoby prywatne z Wohynia i okolic. Wspólnymi siłami prowadzona badania etnograficzne,tworzono scenariusz,organizowano plan filmowy. Zagrały rekwizyty i ubrania, odnalezione w domowych lamusach: babcine buty,sukienki, chustki. Artystyczne kadry podkreślają urodę detalu- brzozy przydrożnej, forsycji z przydomowego ogródka, jabłka.
Czytaj całość
 
Klasycyzm w Polsce
Autor: Piotr Hapka   
04.06.2015.
Czytaj całośćKlasycyzm rozwijał się w Polsce od ok. 1760 roku do lat 30tych XIX wieku i początkowo związany był z polskim Oświeceniem. W sztuce Polskiej wyodrębnia się okres do trzeciego rozbioru w 1795 roku, sztukę lat 1795-1807, okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 i klasycyzm Królestwa Kongresowego lat 1815-1831.     Klasycyzm w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, rozwijał się obok późnego baroku a później romantyzmu i często różne formy stylowe ze sobą współistniały. Klasyczne meble ustawiano w rokokowych wnętrzach a romantyczne i klasyczne pawilony ustawiano w krajobrazowych parkach.  Klasycyzm dotarł do Ploski z Paryża, dzięki kontaktom polskiej arystokracji z dworem i magnaterią francuską.   Do polskich pałaców importowano meble a nawet całe wyposażenie wnętrz projektowane i wykonywane przez czołowych artystów paryskich. Do Polski docierały albumy ze sztychami przedstawiającymi, odkopane spod popiołów Wezuwiusza, Herkulanum i Pompeje. Sztukę klasyczną propagowały pierwsze książki omawiające sztukę grecką, m.in. napisaną przez Stanisława Kostkę Potockiego i wydaną w 1815 roku pracę pod tytułem "O sztuce dawnych czyli” Winckelman polski".  
Czytaj całość
 
"Kto je i pije, ten dobrze żyje"
Autor: Jolanta Bilska   
15.01.2012.
Czytaj całość„Kto je i pije, ten dobrze żyje” głosi zapomniane nieco powiedzenie. W tradycyjnej kulturze ludowej pokarmy i napitki były  dostosowane do okoliczności i uzależnione od kalendarza obrzędowego i gospodarskiego. O kulturowych funkcjach jedzenia można było dowiedzieć się wiele, uczestnicząc w Szóstej  Ogólnopolskiej  Sesji Naukowej   Kulinaria południowego Podlasia
3 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej po raz kolejny już odbyła się konferencja poświęcona kulturze południowego Podlasia. Pracownicy naukowi kulturoznawstwa UMCS pod kierownictwem profesora Jana Adamowskiegozaprezentowali krótkie wykłady na temat znaczeń symbolicznych i funkcji praktycznych tradycyjnych pokarmów z naszego regionu, zarówno tych  świątecznych, jak i codziennych. Profesor Jan Adamowski w wykładzie „Pożywienie w perspektywie komunikacji symbolicznej”przypomniał powiedzenia ludowe dotyczące spożywania pokarmów:”Na to je, żeby żył”, „Musi jeść, kto łaknie, musi pić, kto pragnie”,”Kto je i  pije, ten dobrze żyje”, „Kto więcej zje niż zarobi, biedę sobie przysposobi””Kto leniwo je, ten leniwo robi”. Jedzenie pełniło ważne funkcje kulturowe. Na wsi przestrzegano ściśle kalendarza obrzędowego. Posty zachowywano w okresie adwentu, postu oraz w środy, piątki i soboty.
Czytaj całość
 
Przewodnik po Ziemi Radzyńskiej
Redaktor: Administrator   
03.06.2011.
Czytaj całośćPrzewodnik po Ziemi Radzyńskiej powstał w ramach projektu „Europa - Radzyń - Radzyń - Europa”, zrealizowanego przez młodzież powiatu radzyńskiego. Prezentuje zabytki kultury, przyrody, postacie oraz miejsca, które zapisały się w historii naszej ziemi. W zamyśle autorów ma przybliżyć uroki regionu i stać się zachętą do jego poznania. Na szlaku, który proponujemy, zobaczyć można średniowieczne grodzisko, unikatowe zabytki architektoniczne z czasów renesansu i baroku, przejechać  dawną granicą między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Królestwa Polskiego, zwiedzić rezerwaty przyrody i skosztować kuchni regionalnej. Mamy nadzieję, że przewodnik stanie się dla Czytelnika inspiracją do samodzielnego odkrywania uroków Ziemi Radzyńskiej i pogłębienia wiedzy o naszym regionie.
Czytaj całość
 
Historia nazwiska
Autor: Jolanta Bilska   
12.03.2011.
Czytaj całośćNazwisko to osobowa nazwa własna (antroponim), służąca do identyfikacji osoby i rodziny. W naszym języku funkcjonują związki frazeologiczne „mieć nazwisko”- być sławnym,  „zyskać nazwisko” - zdobyć uznanie, rozgłos. Nazwisko jest w stosunku do imienia bardzo młode. Przez długie wieki społeczność praindoeuropejska żyła w systemie jednoimiennym. W społeczeństwach  pierwotnych imię lub przydomek często utożsamiane było z osobą właściciela i ginęło wraz z jego śmiercią. Indianie z Ameryki Północnej i starożytni Egipcjanie mieli zwyczaj przybierania dwu imion: tajnego- świętego, objętego tabu  i zastępczego, które było w codziennym użyciu i służyło identyfikacji .Imiona sekretne utożsamiano z duszą człowieka. Znając imię człowieka, można go przekląć i w ten sposób zniszczyć duszę. Odkrycie  sekretnego imienia dawało  władzę nad nosicielem imienia.
Czytaj całość
 
Literaci na Południowym Podlasiu
Autor: Jolanta Bilska   
17.10.2010.
Czytaj całośćPrzyjemna jest świadomość, że w najbliższej okolicy żył i tworzył  sławny artysty. Cząstka sławy udziela się miejscu zamieszkania czy urodzenia. Dlatego zwykliśmy   z  dumą podkreślać fakt, że w danym miejscu urodził się, mieszkał czy chociażby zatrzymał się na krótki pobyt znany człowiek. Przypomnijmy wobec tego  twórców literatury, których los związał, choćby na krótko, z naszym regionem. Związki z podlaską ziemią odnaleźć można w biografiach i twórczości wielu pisarzy.
Czytaj całość
 
"Z każdym obrazem jestem związany uczuciowo..."
Autor: Monika Wierzbicka (op. Jolanta Bilska)   
09.06.2010.

Czytaj całość„Z KAŻDYM OBRAZEM JESTEM ZWIĄZANY UCZUCIOWO...”
Wywiad  z Panem Wojciechem Świdrem, artystą plastykiem z Radzynia Podlaskiego, jaki przeprowadziła Monika Wierzbicka (2la) w ramach projektu Literacki Atlas Polski.

 

Jak to się stało, że zainteresował się Pan malarstwem?
Odkąd sięgam pamięcią, malowanie i rysowanie było dla mnie ogromną przyjemnością. W szkole podstawowej moje prace plastyczne zwróciły uwagę nauczyciela. Pana Marka Leszczyńskiego, który utwierdził mnie w przekonaniu o wyborze dalszej edukacji w tym kierunku( liceum i studia).

Czytaj całość
 
Poezja okolicznościowa
Autor: Jolanta Bilska   
23.03.2009.
Czytaj całośćWażne wydarzenia rodzinne i towarzyskie rodu Potockich, zgodnie z konwencją epoki, znalazły swoje odzwierciedlenie w poezji okolicznościowej. Utwory panegiryczne, powstałe na cześć rodziny Potockich są nieznane szerszemu odbiorcy. Od lat niewznawiane drukiem, mają teraz szansę ujrzeć światło dzienne. W wierszach okolicznościowych nadworni wierszopisarze utrwalili nie tylko wydarzenia, ale również atmosferę epoki.
Czytaj całość
 
Marianna Bocian - Ikona Podlasia
Autor: Jolanta Bilska   
09.03.2009.
Czytaj całośćMarianna Bocian (1942-2003) to współczesna poetka, pochodząca ze wsi Bełcząc koło Radzynia Podlaskiego. Ikona Podlasia - tak o Poetce, mówili przyjaciele- artyści ze środowiska wrocławskiego, z którymi związana była przez wiele lat. Identyfikowała się z Wrocławiem, ale zawsze podkreślała, że Lubelszczyzna, a dokładnie- południowe Podlasie, jest jej ojcowizną.
Bocian Marianna, pseudonim Danaid, Jan Bęłczęcki, ur.26.041942 we wsi Bęłcząc na Lubelszczyźnie, poetka, prozaik, krytyk literacki. Ukończyła Technikum Młynarskie w Krajence (woj. koszalińskie), nast. filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim(1967), studiowała także filozofię tamże (1965-68).
Czytaj całość
 
Rozmowa z poetą Adamem Świciem
Autor: Jolanta Bilska   
24.02.2009.
Czytaj całośćWraz z premierą nowego działu "Kultura Regionu" prowadzonego przez p. mgr Jolantę Bilską mamy przyjemność zaprezentować wywiad jaki przeprowadziły uczennice byłej klasy 1 la ZSP z radzyńskim poetą, zdobywcą 1 miejsca w "Turnieju Łgarzy" w Bogatyni panem Adamem Świciem. Jest on autorem wielu  tomików wierszy i animatorem życia kulturalnego w Radzyniu. Wywiad został autoryzowany przez pana A.Świcia i nie był nigdzie wcześniej  publikowany.
Czytaj całość