START arrow KILKA SŁÓW O...
KILKA SŁÓW O...
Radzyńskie społeczeństwo obywatelskie
Autor: Agnieszka Gątarczyk   
20.03.2014.
Czytaj całośćJednym z najważniejszych elementów współczesnej demokracji jest obywatelskość. Oznacza ona umiejętność korzystania z istniejących swobód i praw bez naruszania dobra ogółu, na rozumieniu zależności między dobrem jednostki a dobrem wspólnoty oraz przede wszystkim na chęci do działania na rzecz tej wspólnoty. Obywatelskość powinna być nieodłączną częścią naszej tożsamości polityczno-kulturowej. We współczesnym świecie obywatelskość staje się jedną z form patriotyzmu, ponieważ poprzez różne formy działania możemy przyczynić się nie tylko dla dobra kraju i współobywateli, ale też do rozwoju małych społeczności lokalnych. Postawa ta wymaga jednak od nas sporego wysiłku w postaci aktywności, najczęściej niezarobkowego działania i poświęcenia własnego czasu. Co daje w zamian? A to zależy już od naszych potrzeb. Większości osób aktywnych daje tylko lub aż – osobistą satysfakcję, podziw, szacunek czy wdzięczność innych.    
Uczniowie klasy 2lc, pod kierunkiem p. Agnieszki Gątarczyk, postanowili przyjrzeć się naszej lokalnej aktywności i zrealizowali projekt „Radzyńskie społeczeństwo obywatelskie”. Postanowili sprawdzić, czy powszechne przekonanie, że w „Radzyniu nic się nie dzieje” jest prawdziwe. Przedmiotem naszego zainteresowania stały się przede wszystkim stowarzyszenia, gdyż to właśnie te formy zrzeszają ludzi aktywnych i bezinteresownych i są w stanie zaspakajać potrzeby małych grup społecznych. Stowarzyszenia są społeczną szkołą życia, gdzie ludzie uczą się prawdziwej demokracji, samorządu i wolności. Naród stowarzyszeń to naród wolny a demokracja rozwija się w zależności od rozwoju życia stowarzyszeń, na gruncie stworzonym przez nie. Społeczeństwo bez stowarzyszeń nie jest zdolne do posiadania wolności politycznej, gdyż jest społeczeństwem niewolników i panów. A jak jest w Radzyniu?
Czytaj całość
 
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Autor: Agnieszka Gątarczyk   
29.02.2012.
Czytaj całośćDzień 1 marca, na wniosek Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w 2011 roku został ustanowiony przez Parlament świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Projekt ustawy ustanawiający nowe święto skierował do Sejmu jeszcze w 2010 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński.
Mianem „Żołnierzy Wyklętych” określa się żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy przeciwstawiali się wprowadzaniu władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1963. Wybór daty na  1 marca jest symboliczny - 1 marca 1951 w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie stracono przywódców IV Komendy Zrzeszenia „Wolności i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę.
Dla Polaków wojna nie zakończyła się 8 maja 1945 r. Po okupacji niemieckiej nastąpiła ponowna okupacja sowiecka. Od 1944 roku Polacy mieli świadomość co do planów Stalina względem Polski. Wkraczającej na ziemie polskie „wyzwolicielskiej” Armii Czerwonej towarzyszyła NKWD, na czele z gen. Iwanem Sierowem, która przeprowadzała czystki wśród polskiej partyzancki, szczególnie poakowskiej oraz  wśród działaczy Podziemnego Państwa Polskiego („proces szesnastu” w Moskwie 18–21 czerwiec 1945 r.). Aresztowani przez NKWD przeciwnicy nowej władzy ludowej, a jednocześnie przedstawiciele legalnego rządu londyńskiego i żołnierze Armii Krajowej uznanej za sojuszników koalicji antyhitlerowskiej, byli torturowani, katowani, rozstrzeliwani, skazywani w pokazowych procesach na karę śmierci, bez prawnych konsekwencji. Celem ZSRR  była jak najszybsza eliminacja  „wrogów ludu” i przejęcie władzy w Polsce, a działo się to już w trakcie porozumień jałtańsko-poczdamskich za przyzwoleniem Wielkiej Trójki.
Czytaj całość
 
Próbna matura z matematyki
Redaktor: Administrator   
03.11.2009.

Dzisiaj odbyła się próbna matura pismena z matematyki na poziomie podstawowym. To przedsmak tego, co czeka uczniów klas maturalnych w maju 2010 roku, kiedy to matura z matematyki będzie zdawana jako obowiązkowa. Poniżej do pobrania arkusz z zadaniami oraz przykładowe odpowiedzi. (żródło www.cke.edu.pl)

Próbna matura z matematyki - arkusz z zadaniami

Próbna matura z matematyki - przykładowe odpowiedzi

 
Mniejszość niemiecka powiatu radzyńskiego w okresie okupacji 1939 - 1944
Autor: Agnieszka Gątarczyk   
13.09.2009.

Czytaj całośćReferat wygłoszony przez dr Agnieszkę Gątarczyk na konferencji naukowej „Wrzesień 1939 i druga wojna światowa na ziemi radzyńskiej” w dniu 4 września 2009 r.

Mniejszość niemiecka była jedną z trzech mniejszości narodowych mieszkających w powiecie radzyńskim do końca drugiej wojny światowej. Jednak w odróżnieniu od mniejszości żydowskiej i ukraińskiej, które wśród Polaków mieszkały od bardzo dawna, można powiedzieć od wieków, mniejszość niemiecka pojawiła się w powiecie dopiero w pierwszej połowie XIX w. a jej napływ był efektem akcji kolonizacyjnej, stąd w literaturze dominuje nazwa „koloniści niemieccy”. Powodem napływu kolonistów niemieckich na ziemie polskie była reforma uwłaszczeniowa w Prusach przeprowadzana etapami w latach 1807 - 1850. W 1807 r. Niemcy zostali uwolnieni z poddaństwa,  w 1811 r. zwolniono ich z pańszczyzny i innych ciężarów feudalnych, ale za tę wolność musieli zapłacić oddając właścicielom ziemskim 1/3 lub połowę swoich gruntów. Biedniejsi chłopi, którzy nie mogli się utrzymać z pracy na roli, zwłaszcza po zniesieniu serwitutu leśnego i pastwiskowego, narażeni byli na rugi. W wyniku takich przepisów prawnych na wsi niemieckiej pozostali bogaci i średnio zamożni chłopi, natomiast biedota, korzystając z wysokich cen ziemi, sprzedawała resztkę swoich gospodarstw i emigrowała.

Czytaj całość
 
Matura z matematyki 2010
Redaktor: Administrator   
02.09.2008.

Czytaj całośćNa stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej (www.cke.edu.pl ) ukazała się dzisiaj nowa wersja informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. O ile egzamin w formie rozszerzonej pozostał niezmieniony to zdających na poziomie podstawowym czeka niespodzianka.

Czytaj całość