START arrow O ZSP
O ZSP
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2008 - 2012
Redaktor: Administrator   
25.02.2008.
Czytaj całośćKoncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2008 – 2012 przedstawiona przez Dyrektora Szkoły mgr inż. Zdzisława Janusa w styczniu 2008 r. komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Misja szkoły:
Jesteśmy szkołą:
  • promującą uniwersalny system wartości;
  • prowadzącą szeroki zakres usług edukacyjnych zapewniających społeczności lokalnej realizację pełnego spektrum potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego;
  • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
  • wspierającą ducha partnerstwa miedzy uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkoła, między społecznością lokalną i szkołą;
  • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły;
  • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie;
  • oferującą bogaty program zajęć pozaszkolnych.
Czytaj całość
 
Strategia rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
Redaktor: Administrator   
15.02.2007.

Czytaj całośćStrategia rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim, opracowania przez Dyrektora Szkoły mgr inż. Zdzisława Janusa  wraz z członkami Dyrekcji oraz Radą  Pedagogiczną, przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 07 grudnia 2000 r.

 

Zapoczątkowana 1 września 1999 roku reforma systemu edukacji wprowadziła  do  ustroju  szkolnego  6-cio  klasową  szkołę podstawową oraz 3 – letnie gimnazjum. W kwietniu 2000 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło koncepcję organizacji nauczania w przyszłych szkołach ponadgimnazjalnych, których funkcjonowanie zaplanowano na wrzesień 2002 roku.[1]

Nowa perspektywa zmian wymaga już teraz dokonania dogłębnych analiz i wypracowania strategii przekształcenia, funkcjonowania i rozwoju szkół w nowej rzeczywistości. Zespół Szkół Zawodowych w Radzyniu Podlaskim, jest największą jednostką oświatowo – wychowawczą w powiecie, z najbardziej skomplikowaną strukturą organizacyjną, która zostanie w znacznym zakresie zmodernizowana do wymagań nowego ustroju szkolnego. Strategia to sztuka obejmująca przygotowanie a następnie prowadzenie etapowych działań zmierzających do osiągnięcia nakreślonych celów.
W każdym działaniu konieczna jest strategia, bez niej nie ma rozwoju, szkoła z tradycyjnej ma stać się nowoczesną, w kolejnych latach przechodzącą do wyższego poziomu kultury organizacyjnej poprawiającą efektywność osiągania celów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zmiany systemu edukacji , warunki społeczno – gospodarcze i polityczne stymulują działania mające na celu sprostać tym wymaganiom. Praca ta ma pomóc w dostosowaniu się szkoły do wymogów roku 2002.

Czytaj całość