START

Archiwum

Polecamy

 
zspradzyn
iledzisiaj.pl 
Kraina Serdeczności
Powiat Radzyński 
Urząd Miasta Radzyń Podlaski 
Stowarzyszenie Stuk-Puk

Z kroniki szkolnej cz.17

Z kroniki szkolnej cz.16

Z kroniki szkolnej cz.15

Z kroniki szkolnej cz.14

Z kroniki szkolnej cz.13

Z kroniki szkolnej cz.12

Z kroniki szkolnej cz.11

Z kroniki szkolnej cz.10

Z kroniki szkolnej cz.9

Z kroniki szkolnej cz.8

Z kroniki szkolnej cz.7

Z kroniki szkolnej cz.6

Z kroniki szkolnej cz.5

Z kroniki szkolnej cz.4

Z kroniki szkolnej cz.3

Z kroniki szkolnej cz.2

Z kroniki szkolnej cz.1

Zawody Obronne Majdanek

1 Maja 1963

Dzień Sportu lata 70-te

Zawody Sportowe lata 70-te

Dzień Nauczyciela lata 70-te

Zawody Sportowe koniec lat 70-tych

Zawody Sportowe 1990

1 Maja lata 70-te

 
Dzień przedsiębiorczości 2016
Autor: E.Fijałek   
23.04.2016.

Czytaj całośćUczniowie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II uczestniczyli w trzynastej edycji Dnia przedsiębiorczości, który odbył się 20 kwietnia 2016 r.
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją programu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Dzień przedsiębiorczości 2016 

Czytaj całość
 
Spacer pamięci
Autor: Grupa projektowa "Pamięć dla Przyszłości"   
23.04.2016.
Czytaj całość19 kwietnia 2016 r. odbył się „Spacer pamięci” zaplanowany i zorganizowany przez grupę projektową „Pamięć dla Przyszłości. Upamiętniany Getto w Radzyniu Podlaskim”.  O godz. 10. 40 wyruszyliśmy w towarzystwie naszych koleżanek i kolegów z innych klas wraz z opiekunami,  sprzed szkoły, by o godz. 11.00 rozpocząć nasz Spacer. Na Placu czekała już na nas młodzież ,wraz ze swymi nauczycielami, z zaprzyjaźnionego I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Pani Dyrektor dr Grażyna Dzida przywitała wszystkich gości. Rozdaliśmy żonkile  oraz pamiątkę, czyli mapę przedwojennego Radzynia z zaznaczonymi granicami getta. Zauważyłyśmy, że mapa wzbudziła spore zainteresowanie wśród naszych gości.
Spacer ul. Dąbrowskiego, Pocztową, Armii Krajowej i Jana Pawła II przebiegał bardzo spokojnie. Przy pomniku – obelisku poświęconym dawnym mieszkańcom Radzynia, ofiarom Holocaustu z lat 1939 – 1945, przedstawiliśmy zebranym montaż literacko – historyczny przybliżając  historię tego miejsca i losy społeczności żydowskiej w naszym mieście.  Pamięć radzyńskich ofiar Holokaustu uczciliśmy minutą ciszy i bukietem żonkili złożonych przy obelisku.
Następnie wszyscy wróciliśmy na Plac Wolności, gdzie po podziękowaniach dla uczestników zakończyłyśmy naszą uroczystość. Cieszymy się z wielu życzliwych słów jakie usłyszałyśmy o naszym projekcie i naszych działaniach. Mamy nadzieję, że był to jeden z wielu kolejnych projektów, jakie będziemy realizować w przyszłości, nie tylko dla naszej szkoły, ale też dla środowiska lokalnego,  chętnie we współpracy z innymi szkołami.
 Projekt „Pamięć dla Przyszłości” i ta forma pracy przyniosła dla wszystkich, którzy w tym uczestniczyli lub tylko obserwowali nasz fanpage na Facebooku, wiele treści, często nowych, i przybliżyła historię naszego wielokulturowego kiedyś miasteczka.
Czytaj całość
 
Kolejny sukces hotelarzy z ZSP
Autor: E.Nestorowicz   
19.04.2016.

Czytaj całośćPaula Siudaj z ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w finale VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!
W dniach 11 – 14 kwietnia 2016 r. w Kołobrzegu odbył się Ogólnopolski Finał VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tegoroczna olimpiada odbywała się pod hasłem „Historia hotelarstwa”. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jak również rozbudzenie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich oraz stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

ImageImage 

Czytaj całość
 
Powiatowy Konkurs Literacki poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II
Autor: D.Krasucka   
18.04.2016.
Czytaj całość7 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła  II odbył się Powiatowy Konkurs Literacki poświęcony Osobie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pani dyrektor dr Grażyna Dzida powitała uczestników i życzyła im owocnej pracy. Do konkursu przystąpiło czterdziestu pięciu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Pisali oni  prace na tematy nawiązujące do motta XXXI Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wykazali się przy tym bardzo dużą dojrzałością, wrażliwością oraz talentem literackim. Komisja konkursowa w składzie:  Agnieszka Grochowska, Ewa Soczyńska, Małgorzata Więcławska, Dorota Krasucka podkreśliła wysoki poziom konkursu i nagrodziła następujące osoby:
Czytaj całość
 
Gabriela Niewęgłowska w Turnieju Wojewódzkim 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Autor: D.Krasucka   
18.04.2016.

Czytaj całość6 kwietnia 2016 roku w Radzyńskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jan Pawła II reprezentowali  Karolina Jurkowska, Gabriela Niewęgłowska, Brygida Lep, Julia Dąbrowska, Agnieszka Brygoła i Karol Osipiuk. Jury nominowało do etapu wojewódzkiego Gabrielę Niewęgłowską (nauczyciel prowadzący -Dorota Krasucka). Pozostali uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienia.          
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu udanych występów,  a Gabrieli życzymy powodzenia w Turnieju Wojewódzkim, który odbędzie się pod koniec kwietnia w Lublinie.

Image 

Czytaj całość
 
Młodzież z naszej szkoły upamiętni getto w Radzyniu Podlaskim
Autor: A.Gątarczyk   
17.04.2016.

Czytaj całośćUpamiętnienie getta w Radzyniu Podlaskim jest końcowym działaniem realizowanego w naszej szkole projektu „Pamięć dla Przyszłości”. Do tej uroczystości grupa projektowa składająca się z 8 uczennic z klasy 1 la - Dominiki Dąbrowskiej, Weroniki Gołębiowskiej, Dominiki Grelik, Olgi Gruchoły, Karoliny Jurkowskiej, Gabrieli Niewęgłowskiej, Weroniki Ossowskiej oraz Sylwii Rogali, pod kierunkiem dr Agnieszki Gątarczyk i p. Teresy Filipiuk, przygotowywała się od 15 marca 2016 r. W tym czasie grupa podjęła szereg działań związanych z popularyzacją wiedzy o społeczności żydowskiej w Radzyniu Podlaskim przed wojną i w czasie jej trwania. Dokonania grupy można obserwować na fanpage’u
Upamiętnienie getta w Radzyniu odbędzie się 19 kwietnia 2016 r., który jest jednocześnie dniem 73 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim oraz Dniem Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości..  
Tego dnia o godz. 11.00 młodzież naszej szkoły wyruszy na „SPACER PAMIĘCI” granicami radzyńskiego getta. Nasz Spacer chodnikami ul. Dąbrowskiego, Pocztowej, Armii Krajowej i Jana Pawła II, rozpocznie się i zakończy na Placu Wolności. Młodzież do ubrań przypnie, wykonane przez siebie, papierowe żonkile – symbol powstania. Żonkile te będą również rozdawane mieszkańcom, by zwrócić ich uwagę na fakt istnienia getta w Radzyniu, na miejsce, w którym istniało oraz na to, że jego mieszkańcy w większości zginęli w obozach zagłady. Przy pomniku-obelisku poświęconym ofiarom Holocaustu z lat 1939 – 1945, przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Jana Pawła II zostaną złożone kwiaty oraz odbędzie się krótki program literacko-historyczny.
Nasz Spacer ma zwrócić uwagę mieszkańców na to, że Przeszłość jest istotnym elementem naszej tożsamości i jest ważna dla budowania Przyszłości. W Przeszłości była obok nas inna kulturowo i religijnie społeczność, po której, w wyniku Holocaustu, zostały tylko ślady w postaci kamiennych pomników. Chcemy, by te ślady były rozpoznawalne i na trwałe wpisały się w świadomość społeczną Radzynian. 

Image 

Czytaj całość
 
Technik ekonomista na 100%
Autor: Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych   
16.04.2016.

Czytaj całośćObecna klasa czwarta technikum ekonomicznego (4teh), to pierwsza, która zdawała egzamin zawodowy w nowej formule. Aby uzyskać tytuł zawodowy technik ekonomista uczniowie musieli zdać egzaminy z dwóch kwalifikacji:
A. 35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  - egzamin na koniec klasy trzeciej,
A.36 – Prowadzenie rachunkowości – egzamin po I semestrze w klasie czwartej.
W obydwu przypadkach uczniowie poradzili sobie doskonale i uzyskali świetne wyniki zarówno w etapie pisemnym, jak i praktycznym egzaminu.

Kwalifikacja A.35
Zdawalność w ZSP wyniosła 100%, przy średniej zdawalności w kraju na poziomie 84,39% i w województwie lubelskim 82,65%.

 A.35

Czytaj całość
 
Klasa akademicka SGH w ZSP
Redaktor: Administrator   
15.04.2016.

Czytaj całośćZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w ramach programu „Klasa Akademicka” nawiązał współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
13 kwietnia br. podpisano umowę o rozpoczęciu współpracy. W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych umowę podpisała pani dyrektor Grażyna Dzida. Oficjalne przekazanie umowy miało miejsce w trakcie uroczystości obchodów 110-lecia SGH, a reprezentująca naszą szkołę Pani Anna Gryta została zaproszona na uroczyste posiedzenie Senatu SGH.
W procesie naboru wniosków o objęcie patronatem wpłynęło ponad 100 aplikacji, z czego akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej uzyskało 45 szkół, w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W efekcie w naszej szkole powstały dwie klasy patronackie SGH: klasa druga technikum w zawodzie technik ekonomista i klasa pierwsza, która zostanie utworzona we wrześniu 2016r.

Klasa akademicka SGH w ZSP  

Czytaj całość
 
Wiarygodna Szkoła - konkurs foto
Redaktor: Administrator   
14.04.2016.

Wiarygodna Szkoła - konkurs foto

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie. Szczegóły na plakacie.

 

Konkurs 

 
Powstanie w Getcie Warszawskim
Autor: K.Jurkowska, W.Ossowska   
14.04.2016.

Czytaj całośćNasza grupa, pracująca nad projektem „Pamięć dla Przyszłości” pragnie nie tylko przybliżyć historię getta w Radzyniu, ale również przybliżyć historię Powstania w Getcie Warszawskim, którego 73 rocznicę będziemy obchodzić 19 kwietnia 2016 r. Tego dnia obchodzimy też Dzień Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.  
Na ziemiach Generalnego Gubernatorstwa do 1941 roku istniało 300 gett, z których największe znajdowało się Warszawie. W 1941 r. mieszkało w nim blisko 450 tys. osób, choć wcześniej na tej samej przestrzeni żyło tu zaledwie ok. 75 tys. mieszkańców. Do pierwszego wystąpienia zbrojnego w getcie doszło 18 stycznia 1943 r. Było ono reakcją na rozpoczęcie przez Niemców kolejnej akcji wysiedleńczej. W planach było wywiezienie do Treblinki ok. 8 tys. Żydów. Na czele powstańców należących do Żydowskiej Organizacji Bojowej stanął Mordechaj Anielewicz. W czasie kilku dni nierównej walki zginęło 1170 osób. Niemcy zdołali wywieść ok. 5 tys. ludzi. 21 stycznia deportacja została przerwana.
19 kwietnia 1943 roku na wezwanie Żydowskiego Komitetu Narodowego (ŻKN) wybuchło zbrojne powstanie w getcie warszawskim. Była to próba zbrojnego powstrzymania podjętej przez Niemców, na rozkaz H. Himmlera, ostatecznej likwidacji getta. Przeciwko niemieckim oddziałom wkraczającym do getta, zbrojnie wystąpiły: Żydowska Organizacja Bojowa, której założycielami byli m.in. Icchak Cukierman, Cywia Lubetkin, Marek Edelman, Josef Kapłan i Mordechaj Tanenbaum oraz Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW). Mimo tego, że podejmowane przed wybuchem powstania próby połączenia ŻOB i ŻZW nie powiodły się, to podczas walk w kwietniu 1943 r. obie organizacje współpracowały ze sobą. Ich dowódcą został Mordechaj Anielewicz ps. „Malachi”, „Aniołek”.

Image 

Czytaj całość
 
Człowiek wobec wyboru
Autor: J.Bilska   
13.04.2016.
Czytaj całość„Dobro i zło muszą istnieć obok siebie,
A człowiek musi dokonywać wyboru”

Słowa Mahatma Gandhiego to motto IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 07 kwietnia br. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Radzyniu Podlaskim. Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  Powiatu Radzyńskiego. Patronat nad konkursem objął Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Pani Dyrektor dr Grażyna Dzida powitała Gości i otworzyła konkurs poświęcony Osobie Jana Pawła II, Patrona szkoły. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Monika Gabryś- Sławińska, mgr Ewa Śliwińska, mgr Zofia Niewęgłowska, ks. mgr Rafał Kornilak nagrodziła i wyróżniła następujących  uczniów:
Gimnazja
I miejsce- Joanna Głodek
II miejsce- Joanna GrudzieńI miejsce- Joanna Głodek
III miejsce: Anastazja Bąk, Jakub Płecha
Wyróżnienia: Michał Żukiewicz, Angelika Furman, Wiktoria Oczkowska
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce-Agata Grudzień
II miejsce- Gabriela Niewęgłowska
III miejsce- Agnieszka Brygoła, Weronika Zielińska
Wyróżnienia: Karolina Jurkowska, Julia Dąbrowska, Marcelina Hreńczuk, Brygida Lep
Czytaj całość
 
Mechanicy z ZSP w fabryce autobusów
Autor: W.Mackiewicz   
12.04.2016.

Czytaj całośćUczniowie klas samochodowych z ZSP uczestniczyli w wycieczce do fabryki autobusów Solaris zorganizowanej przez mgr inż. Wojciecha Mackiewicza. Jednak zanim udaliśmy się do fabryki odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, największej świątyni w Polsce. Następnie udaliśmy się do Gniezna, gdzie w kwietniu odbędzie się1050 rocznica Chrztu Polski. W Gnieźnie obejrzeliśmy Archikatedrę gnieźnieńską a w niej zabytkowe drzwi przedstawiające żywot Św. Wojciecha. Na wzgórzu Lecha odwiedziliśmy pomnik Bolesław Chrobrego i pomnik Św. Wojciecha. Kolejnym, jednocześnie głównym punktem naszej wycieczki była fabryka autobusów Solaris, mieszcząca się w Bolechowie niedaleko Poznania. W fabryce zapoznaliśmy się z całym cyklem produkcyjnym autobusów miejskich o napędzie spalinowym, elektrycznym i hybrydowym. Wizyta w fabryce to praktyczna lekcja o podwoziach i nadwoziach pojazdów w tym przypadku autobusu, który poznaliśmy na wszystkich etapach produkcyjnych, zaczynając od szkieletu a kończąc na stanowisku przeglądu przed sprzedażą.

Mechanicy z  ZSP w fabryce autobusów 

Czytaj całość
 
Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Autor: J.Bilska   
12.04.2016.
19 kwietnia 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim włączą się do  akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” Muzeum POLIN organizuje  po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i za granicą wolontariusze będą rozdawać papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku.
Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile.  19 kwietnia o 12:30  odbędzie się premiera pełnego filmu Nie było żadnej nadziei (na stronie www.polin.pl oraz na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego http://ninateka.pl ) oraz zajęcia towarzyszące projekcji. Uczestniczyć w nich będą zainteresowani uczniowie.
W szkole realizowane są ponadto dwa projekty nawiązujące tematycznie do akcji: „Pamięć dla przyszłości. Upamiętniamy getto w Radzyniu Podlaskim” i „Przywróćmy pamięć”. O efektach działań napiszemy niebawem.
Projekt Żonkile odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wojewódzkich kuratorów oświaty i ma na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim.
 
Przywróćmy pamięć. Radzyń 2016
Autor: J.Bilska   
12.04.2016.

Czytaj całośćUczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim włączyli się w ogólnopolski  projekt „Przywróćmy pamięć”, którego celem jest rozwijanie i popularyzacja zainteresowań młodych ludzi historią i lokalnym dziedzictwem kulturowym.
 Projekt ten wpisuje się w dotychczasowe działania szkoły na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości miasta i regionu. Uczniowie w latach ubiegłych zbierali już materiały o kolonistach niemieckich („Wspólna przeszłość- wspólna przyszłość”), spotykali się ze świadkami historii i spisywali wspomnienia („ Sefer” „Radzyń dla aktywnych”). Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych było współorganizatorem projektu „Muzeum na kółkach”, w ramach którego wydano folder „Żydzi w Radzyniu. Historia i kultura”. Informacje o tych i innych inicjatywach znaleźć można na stronie promenadazsp.
W ramach projektu „Przywróćmy pamięć” licealiści  przeprowadzają wywiady ze świadkami historii oraz tworzą fotogalerię, prezentującą ważne dla mieszkańców Radzynia miejsca i zabytki kultury. Celem działań jest  integracja społeczności lokalnej wokół tematu dziedzictwa kulturowego i pamięci o nim, a także tworzenie więzi między różnymi grupami społecznymi.

Przywróćmy pamięć. Radzyń 2016Przywróćmy pamięć. Radzyń 2016 

Czytaj całość
 
Uczennica II LO w ZSP finalistką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea
Autor: M.Podniesińska   
11.04.2016.

Konkurs Matematyczny Pangea jest organizowany przez Meridian International School w Warszawie we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula, do roku 2013 funkcjonował jako MMC (Meridian Matematic Competition). Konkurs Pangea przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech).  W ostatniej edycji w Polsce wzięło udział ponad sto tysięcy uczniów z niemal 3500 szkół. Organizowany jest w dwóch etapach: etap szkolny i etap finałowy. Najlepsi uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w etapie finałowym do Warszawy i Wrocławia. Z naszej szkoły do finału zakwalifikowała się Patrycja Kublicka z klasy 1lph. Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale.

Uczennica II LO w ZSP finalistką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea 

 
Opowiadania uczniów ZSP docenione w konkursie UMCS-u i Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów
Redaktor: Administrator   
11.04.2016.

W lutym czworo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II wzięło udział w ogólnopolskim konkursie na najlepsze opowiadanie „Opowiedzieć świat” organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Podlaską Fundację Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej. Konkurs stworzono z myślą o uzdolnionej literacko młodzieży celem promowania młodych talentów i podnoszenia kompetencji językowych związanych ze sztuką twórczego pisania. Uczestnicy mieli napisać opowiadanie na wybrany temat. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi z całej Polski. Komisja oceniła 81 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów UMCS-u. Wśród wyróżniających się prac znalazły się opowiadania uczniów naszej szkoły Gabrieli Niewęgłowskiej „1940”(nauczyciel prowadzący-  Dorota Krasucka) oraz Karola Biernackiego „Koniec wszystkich dni”(nauczyciel prowadzący  - Renata Sieromska). Utwory te zostaną opublikowane w zbiorze „Opowiedzieć świat” wydanym przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów.

Gratulujemy młodym literatom i życzymy kolejnych sukcesów!                         

 
Olimpiada Przedsiębiorczości
Autor: E.Fijałek   
07.04.2016.

Uczennice Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista: Anna Jurkowska i Klaudia Zalewska awansowały do II etapu ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości.
Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 roku i jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół z całej Polski. Udział w eliminacjach szkolnych w okręgu krakowskim w tym roku zadeklarowało 3719 uczniów a tylko 253 zakwalifikowało się do wyższego etapu olimpiady. Sukcesem jest zakwalifikowanie się dwóch uczennic ZSP przy tak dużej konkurencji.
Udział młodzieży w olimpiadzie rozbudza i wzmacnia zachowania przedsiębiorcze. Doskonali umiejętność analizy zjawisk zachodzących w gospodarce oraz w życiu prywatnym. Rozwija umiejętność planowania oraz realizacji przedsięwzięć, a także rozwiązywania w sposób twórczy problemów. Uczy poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji. Przygotowuje młodzież do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego.

Olimpiada PrzedsiębiorczościOlimpiada Przedsiębiorczości 

 
Konkurs "Przedsiębiorczy Gimnazjalista"
Autor: E.Fijałek   
07.04.2016.
Czytaj całośćZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 zaprasza uczniów klas trzecich gimnazjum do udziału w dwuetapowym konkursie wiedzy ekonomicznej „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA”. Celem konkursu jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zwiększanie zainteresowania wiedzą o gospodarce.
Konkurs „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA” odbywać się będzie w dwóch etapach:
- Etap szkolny w kwietniu 2016 r.
- Finał 19 maja 2016 r.
Uczestników konkursu z danej szkoły zgłasza nauczyciel – Opiekun Szkolny.
Eliminacje szkolne będą przeprowadzone w dogodnym dla szkoły terminie.
W finale weźmie udział 50 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów. Imienna lista zakwalifikowanych uczniów zostanie przesłana do szkół do 11 maja 2016 r. Uczestnicy finału wraz z opiekunami powinni zgłosić się w wyznaczonym terminie z legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA”. Liczymy, że nasze przedsięwzięcie kreujące postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży, spotka się z Państwa zainteresowaniem.  
Wszelkie pytania proszę kierować na numer telefonu 83 352 73 32.
Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2016 r.
Czytaj całość
 
Powołanie Szkolnego Koła Caritas
Autor: R.Sieromska   
07.04.2016.

5 kwietnia 2016 r. na hali widowiskowo-sportowej naszej szkoły miało miejsce uroczyste przekształcenie funkcjonującego od wielu lat Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkolne Koło Caritas. Społeczność ZSP oraz przybyli goście mieli okazję do rozważań w czasie przygotowanego przez młodzież montażu słowno-muzycznego, potem zaś obserwowali wręczenie 73. legitymacji członkom Koła z rąk zastępcy Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej, ks. Marcina Gochnia. Pani Dyrektor Grażyna Dzida złożyła podziękowanie na ręce pani Pedagog, Bożenny Kotowskiej za dotychczasową pracę, zaznaczając iż jest dla niej pełna uznania. Opiekunami przekształconej formacji mają być: Aleksandra Ostapowicz, Renata Sieromska oraz ks. Grzegorz Suwała. Idea wolontariatu zawsze cieszyła się wśród naszej młodzieży dużym zainteresowaniem i jesteśmy pewni, że tak pozostanie.
Ponadto dotychczasowi opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu chcieliby złożyć podziękowania na ręce Parafialnego Zespołu Caritas, działającego przy parafii św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim za wieloletnią owocną współpracę.

Powołanie Szkolnego Koła Caritas 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 718
 

Zakończenie r.szk. klas maturalnych

Konkurs Literacki i Recytatorski

Caritas

Piłka nożna - rejon

Studniówka 2016 w ZSP #selfie

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.7

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.6

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.5

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.4

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.3

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.2

Studniówka 2016 w ZSP. Cz.1

Przygotowania do Studniówki

Piłka nożna - powiat

Jasełka w ZSP

Wigilia w ZSP

Konkurs plastyczny i literacki

Polonez - pierwsza próba

Konkurs fryzjerski

Dzień Dobrego Chleba

Dzień Patrona

Rozpoczęcie r.szk. 2015/2016

X Przystanek PaT

Zakończenie r.szk. 2014/2015

PaTosfera cz.3/3

PaTosfera cz.2/3

PaTosfera cz.1/3

Dzień Otwarty

Matury pisemne

Zakończenie r.szk. klas maturalnych

Motor Show Poznań 2015

PaTPORT w ZSP

PaT

Targi zawodowe

"Słodkie wypieki"

Dzień Badań Kosmicznych

Lekcja historii

Studniówka ZSP 2015 cz.8

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości